shadow

Без забезпечення інформаційної свободи немає поглиблення демократії

Без забезпечення інформаційної свободи немає поглиблення демократії

Без забезпечення інформаційної свободи, без перетворення ЗМІ на арену, де люди можуть вільно виражати свої думки і ідеї, позиції і відношення до подій, що відбуваються, не можна говорити про поглиблення демократії, політичну активність населення, про його реальну участь в політичному і суспільному житті країни.

Про це заявив Президент Узбекистану Іслам Карімов, виступаючи на спільному засіданні Законодавчої палати і Сенату Олій Мажліса, яке відбулося 12 листопада в Ташкенті.

Забезпечення свободи і прав громадян в інформаційній сфері, що включають такі складові, як свобода і реалізація прав на здобуття, поширення інформації і власних ідей, є наріжним каменем основ побудови демократичного суспільства в Узбекистані.

За минулі роки, і особливо за останніх 10 років, в країні реалізований масштабний комплекс організаційно-правових заходів по забезпеченню свободи слова, лібералізації засобів масової інформації.

Створена розвинена, така, що відповідає демократичним вимогам і стандартам законодавча база розвитку ЗМІ. За цей період прийнято близько 10 актів законодавства, направлених на забезпечення ефективного функціонування інформаційної сфери, динамічний і вільний розвиток ЗМІ.

Важливе значення в реалізації права кожного вільно і безперешкодно отримувати і використовувати інформацію, а також захисту інформації і інформаційної безпеки особи, суспільства і держави мало ухвалення Закону “Про принципи і гарантії свободи інформації”.

Зміни і доповнення, внесені останніми роками до законів “Про засоби масової інформації (нова редакція)”, “Про телекомунікації”, “Про рекламу”, Закон “О авторському праві і суміжних правах” і інші акти законодавства забезпечили поглиблення демократичних перетворень у сфері ЗМІ в нових політичних умовах. Реалізовані масштабні інституційні реформи, направлені на розвиток недержавних засобів масової інформації, їх активну участь в демократизації інформаційної сфери.

В цілях підтримки недержавних ЗМІ, зміцнення їх матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу були створені ряд громадських організацій: Національна асоціація електронних ЗМІ (НАЕСМІ), в яку входять сьогодні більше 100 електронних ЗМІ, Суспільний фонд підтримки і розвитку незалежних друкарських ЗМІ і інформаційних агентств Узбекистану.

Важливе значення в динамічному розвитку модернізації ЗМІ мало прийняття нової редакції Закону “О інформатизації”, що визначив механізми доступу юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів з використанням інформаційних технологій і систем.

У країні в ці роки організована супутникова мережа поширення телерадіопрограм. Сьогодні вітчизняна система телекомунікацій має прямі міжнародні канали по 28 напрямам з виходом на 180 країн світу, здійснюється мовлення в Інтернеті в режимі реального часу.

Багато в чому вирішальне значення в системі заходів, направлених на підвищення рівня і якості інформаційної діяльності, мало вдосконалення національної системи підготовки і перепідготовки кадрів з врахуванням досвіду передових країн.

В результаті цієї масштабної роботи лише за минулі десять років число друкарських ЗМІ зросло в 1,5 разу, електронних ЗМІ – в 7 разів і складає сьогодні близько 1200 засобів масової інформації. Близько 53% всіх теле – і 85% радіоканалів є недержавними.

Засоби масової інформації представлені на більш ніж 7 мовах народів і етносів, що населяють Узбекистан, друкарські матеріали і телепередачі поширюються, у тому числі англійською мовою. У процес виробництва ефірної продукції упроваджуються сучасні цифрові і мультимедійні технології. Нестримно зростає кількість користувачів Інтернетом, число яких складає на сьогоднішній день більше 6 млн.