shadow

Ключ до відгадки

Що в імені моєму?

«Я народилася в Росії, живу в селі Добрушського району. Тут у місцевих жителів дуже цікаві прізвища, абсолютно мені незрозумілі. Хотілося б взнати, як вони утворилися. Думаю, і самим селянам це буде цікаво. Прізвища такі: Ридкин, Варгетов, Жумігин, Вашетін, Чикизов і Гузанов. Спасибі за допомогу.

Людмила Хадькова, д. Корма Добрушського району».

Відповідає ведуча рубрики, доктор філологічних наук, професор Валентина ЛЕМТЮГОВА:

— У основі прізвища Ридкин прозвання людини Ридка — «син, нащадок Ридаля». Ридаль — польське слово із значенням «дерев’яна лопата, окантована металом». У деяких білоруських народних говорах слово «рыдаль» вживається у переносному розумінні: «людина щільна, сильна».

Прізвище Варгетов утворене шляхом адаптації литовського прізвища Вергацис (Вергуцис) — від слова «варгас» («хитрий») + зменшувальний суфікс —уцис. Від цієї ж основи назва литовського села Вергутяй.

Прізвище Жумігин утворене від прозвання Жуміга по дії литовського дієслова «жаумоти» — «жувати, є» — і від родинного йому по дії білоруського діалектного дієслова «жомаць» з таким же значенням. Значить, Жуміга — той, хто має звичку что–то жувати. Суфікс —иг(а) додає прозванню декілька негативний відтінок. Від основ названих дієслів за допомогою суфіксів негативного забарвлення —уг(а), —ар(а) утворені також прізвища Жумуга, Жумара, Жумарін. Правда, прізвища Жумара, Жумарін могли утворитися і від білоруського дієслова «жумрыць» — «жуючи хрустіти». У російській мові «жумрить», в українському «жумрити» означають «жувати».

Вашетін — син або інший нащадок людини на ім’я Вашета, яке є розмовним варіантом церковного імені Василь (у перекладі з грецького «царський, царствений»).

Основою для прізвища Чикизов, думаю, послужило прозвання Чикиз за ознакою прикметника «чикой» — «худий». Значення слова «чикой» запозичене з роботи російського ономаста Юрія Федосюка.

Основою прізвища Гузанов послужило прозвання Гузан — «людина, в якої на какой–либо частині тіла утворилися гузы (жовна)».

«Давно цікавить походження прізвища Леусь. Вся надія на газету.

Віктор Леусь, Гродно».

— Прізвище Леусь утворене від особистого імені Льовусь, яке є розмовним варіантом офіційного імені Лев (у перекладі з грецького — «лев»).

«Не могли б ви допомогти прояснити історичне походження і етимологію прізвищ Ськляр (–ов) і Балашников.

Ігор Мельников, Мінськ».

— Прізвище Ськляр походить від українського слова «скляр» — «скляр» (те ж, що і білоруське «шкляр»). Ськляров — нащадок скляра по чоловічій лінії. Від цього слова утворені також українські прізвища Ськляренко, Ськлерук. За змістом їм відповідають білоруські прізвища Шкляр, Шкляров, Шкляренко.

У основі прізвища Балашников особисте ім’я Балаш. Згідно А.В.Суперанськой («Словник народних форм російських імен»), Балаш — розмовний варіант рідкого імені Паладій (через Палаш). У перекладі з грецького означає «захист, оплот». Мається на увазі иня Афіна Паллада, «хранителька міст». Утворення прізвища Балашников відбувалося в два прийоми. Спочатку до імені Балаш був приєднаний суфікс —ник (Балашник — син, нащадок Балаша), потім суфікс —ов (Балашников — син, нащадок Балашника). Прізвища з такою основою є і у росіян, і українців: Балаш (–ов, —енко, —ка). Від основного імені Паладій найчастіше утворюються українські прізвища (зрідка — білоруські): Паладій, Паладенко, Паладюк, Паладійчук, Паладько, Паладіч.

«У мене трохи дивне прізвище Куша. Чи можна взнати, що вона позначає?

Ірина Куша, Мінськ».

— Куша — варіант розмовного особистого імені Аникей, Аникій (через Аникуша) або Яків (через Якуша). У свою чергу, Аникей, Аникій є розмовним варіантом церковного імені Іоанникій, яке складається з двох слів: староєврейського Іван і грецького «нике» — «перемога», що в сумі означає Іван–победітель. Яків (церковне Іаков) в перекладі із староєврейського — «п’ята».