shadow

Валовий внутрішній продукт за січень-вересень 2010 року (оперативні дані)

Індекс фізичного об’єму ВВП за січень-вересень 2010 року по відношенню до відповідного періоду попереднього року склав 107,5%. У структурі ВВП доля виробництва товарів займає 43,1%, послуг – 54,0%

Індекс фізичного об’єму (ІФО) Валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-вересень 2010 року по відношенню до відповідного періоду попереднього року склав 107,5%. У структурі ВВП доля виробництва товарів займає 43,1%, послуг – 54,0%.

Індекс фізичного об’єму і дефлятор ВВП            До відповідного періоду попереднього року, в %

ІФО       дефлятор

Валовий внутрішній продукт    107,5     113,7

Виробництво товарів   106,1     117,7

Сільське господарство, охота і лісове господарство, рибальство, рибництво               95,9       97,2

Промисловість                110,2     126,1

Будівництво     99,8       101,8

Виробництво послуг     105,2     110,4

Непрямо-вимірювані послуги фінансового посередництва     68,1       109,4

Валова додана вартість             107,0     113,7

Чисті податки на продукти і імпорт       117,1     113,6

ВВП – сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом певного періоду на території країни.

ІФО ВВП характеризує зміну обсягів виробництва товарів і послуг в економіці за певний період.