shadow

Взаємодія парламенту з інститутами цивільного суспільства

Взаємодія парламенту з інститутами цивільного суспільства

10 листопада в Інституті по вивченню цивільного суспільства прошел “круглий стіл” на тему “Хід виконання довгострокової програми законотворчих робіт: взаємодія парламенту з інститутами цивільного суспільства”.

Захід організований Комітетом Законодавчої палати Олій Мажліса Республіки Узбекистан по демократичних інститутах, недержавних організаціях і органах самоврядності громадян.

У зустрічі взяли участь депутати Законодавчої палати Олій Мажліса, Екологічного руху, співробітники Прес-служби нижньої палати парламенту, експерти політичних партій, інших цивільних інститутів, зокрема, НАННОУз, Фонду “Махалля”, ОДМУ “Камолот”, Суспільного Фонду НПСМІїІА, представники ЗМІ.

Як відзначили учасники “круглого столу”, встановлення ефективної взаємодії Парламенту з інститутами цивільного суспільства грає важливу роль в підвищенні активності недержавних, суспільних організацій і інших інститутів цивільного суспільства.

Подальші процеси демократизації у формуванні цивільних інститутів безпосередньо пов’язані із зростанням політичної активності населення в політичному, суспільному і державному житті країни. Відповідно, сучасний етап розвитку суверенної держави також пред’являє нові вимоги до діяльності парламентарів, в т.ч. фракцій політичних партій, для яких актуальне підвищення ефективності законотворчої діяльності Законодавчої палати і виконання взятих на виборах зобов’язань депутатами і політичними партіями.

Учасники “круглого столу” обговорили поточну діяльність політичних партій і Екологічного руху по встановленню соціального партнерства і співпраці з іншими інститутами цивільного суспільства. Обговорення, подальшого розвитку законодавства у сфері екології і охорони довкілля викликали великий інтерес з боку присутніх депутатів і представників політичних партій.

В ході заходу розглядалися, найбільш актуальні аспекти, посилення ролі і значення інститутів цивільного суспільства в ухваленні законів, рішень, що відстоюють інтереси різних верств населення, які вони представляють. Також були порушені питання, що стосуються вдосконалення законодавства, направленого на розширення прав і повноважень махалли, одного з унікальних національних демократичних інститутів самоврядності громадян.

Як відзначили учасники, слід створювати широкі можливості для розвитку недержавних, суспільних організацій, підтримуючи і надаючи всемірну допомогу в підвищенні їх активності, зокрема з боку Законодавчої палати парламенту.

Особливий інтерес з боку учасників “круглого столу” викликало обговорення розвитку незалежних засобів масової інформації, які є потужним чинником в поглибленні процесів лібералізації, затвердження плюралізму в суспільстві. В зв’язку з цим було особливо підкреслено подальше вдосконалення правових основ діяльності вітчизняних мас-медіа, а також питання зміцнення взаємодії Законодавчої палати парламенту і ЗМІ в освітленні законотворчих процесів.

За підсумками минулого обговорення членами Комітету і учасниками “круглого столу” були вироблені відповідні пропозиції і рекомендації, направлені на посилення взаємодії нижньої палати парламенту і інститутів цивільного суспільства і реалізації на ділі пріоритетного принципу “від сильної держави до сильного цивільного суспільства”.